Yükleniyor. Lütfen Bekleyiniz..


Aile Hekimi

Dr. Uğur ÖlçenAile Hekimi

Dr. Mustafa R. MüftüoğluAile Hekimi

Dr. Özkan SerbestAile Hekimi

Uzm. Dr. Pınar Kalpakçı

Ebe

Hatice KarataşEbe

Ebe Burcu KumkaleEbe

Senem KalınlıoğluEbe

Ebe Naciye Sarı


Aile Hekimliği

Bireylerin ve aile fertlerinin ikamet yerlerinin yakınlarında ya da kolaylıkla ulaşabilecekleri bir yerde bulunan, ilk başvuracakları, kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini, yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipler aile hekimliği yaparlar.

Son yazılar

Sehit Dr Atila Nizam Aile Sağlığı Merkezi